Χειμώνας

Η ΑΓΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ ΘΕΡΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ